tirsdag 9. juni 2009

- Det begynner med barna

Språkrådet har som hovedoppgave å styrke det norske språkets stilling i samfunnet. Det hindrer dem ikke i å ha et positivt syn på mangfoldet av morsmål som det moderne Norge preges av. Styreleder Ida Berntsen og direktør Sylfest Lomheim demonstrerer dette i en kronikk om viktigheten av språkstimulering og -utvikling i tidlig alder. De skriver blant annet:

[Språkstimulering] kan for eksempel innebære å la barn danse, hoppe og bevege seg til sanger og regler på ulike språk. Språkstimulering innebærer også å invitere barn inn i det mangfoldige språkuniverset som fins i Norge, hvor det snakkes ulike dialekter og morsmål, og hvor rim og regler (og andre skjønnlitterære tekster) er tilgjengelige på flere språk.

og

Europarådet har beskrevet den flerspråklige situasjonen i Norge som en rikdom og en klar fordel for landet. Hele landets flerspråklighet og dialektvariasjon er en betydelig ressurs med et stort læringspotensial. De fleste undersøkelser tyder på at det er en stor fordel for den enkeltes språkbevissthet å lære seg flere språk. Språklig variasjon gjør at barn ser sitt eget språk tydeligere, og det fører til språklig refleksjon og bevissthet som igjen kan inspirere til vidsyn og kreativitet.

Les hele kronikken her.

Ingen kommentarer: