mandag 17. august 2009

Ramadan og IdDet nærmer seg Ramadan, som i år begynner rundt 22. august. Fastemåneden avsluttes med Id ul-Fitr, en av de største høytidene for muslimer over hele verden. Id feires ca. 19. september. God mat står i fokus, og man kler seg ekstra fint, men akkurat som på julaften er det kanskje gavene som er det viktigste for barna...

Samira's Eid handler om Samira og Hassan som har fastet for første gang, og som skal feire Id sammen med familien sin. Dette er en fin billedbok som vi anbefaler bibliotekene å ha i samlingen, gjerne på et særlig synlig sted, i tiden fremover.

Samira's Eid finnes i tospråklige utgaver på engelsk sammen med albansk, arabisk, fransk, kurdisk (sorani), panjabi, persisk, somali, tyrkisk og urdu.

Bøkene kan lånes her.
Alternativt kan de også kjøpes via DFBs butikk.

onsdag 5. august 2009

Informasjonsfilmer for minoritetsforeldre


Filmene over er korte, enkle og informative om henholdsvis barnehage og fødsel.

En barnehage i Norge er filmet i den flerkulturelle barnehagen Solsletta i Vennesla. Foreldre som har liten kunnskap om norsk barnehage får her et innblikk i hvordan det fungerer. Blant temaene er samlingsstunder, måltider og turer. Filmen er produsert med støtte fra IMDi og Vest-Agder fylkeskommune, og har valgfri tale på fem språk i tillegg til norsk: arabisk, kurdisk (sorani), persisk, russisk og somali.

Vasta kommer til verden er en dansk film beregnet for minoritetsforeldre som venter barn. Vi følger et kurdisk par i dagene før og etter at Vasta blir født. Man kan velge mellom dansk, arabisk, bosnisk, engelsk, persisk, somali, tyrkisk og urdu tale.

Lån En barnehage i Norge
Lån Vasta kommer til verden