onsdag 28. mai 2008

Lytt og les - norske folkeeventyr på mange språk

Hør fire kjente norske eventyr på lydbok, lest inn på norsk og flere andre språk.

Lydbokserien "To språk - to kulturer" er utgitt av Familieforlaget og inneholder fire kjente norske folkeeventyr fra Asbjørnsen og Moes samlinger:
De tre bukkene Bruse, Den Sjuende far i huset, Mannen som skulle stelle hjemme og Pannekaka.

Lydbøkene finnes i ni forskjellige tospråklige utgaver (albansk, arabisk, polsk, russisk, somali, tamil, tyrkisk, urdu og vietnamesisk) og det følger også med et tospråklig teksthefte.

Lydbøkene kan brukes i barnehagen, skolen, i voksenopplæringen og hjemme.

Det flerspråklige bibliotek har kjøpt inn MANGE eksemplarer av lydbøkene som passer både til hygge og nytte!

Finn lydbøkene "To språk - to kulturer” på Deichmanske bibliotek.

Tospråklige bøker - lån fra DFB

Det flerspråklige bibliotek har en stor samling tospråklige bøker for barn. Det fleste av disse bøkene har tospråklige tekst på engelsk. Noen få har tospråklig tekst på norsk eller et annet språk.

Se utvalget på noen av våre viktigste språk:

Arabisk
Kurmandji (kurdisk)
Persisk
Polsk
Russisk
Somali
Sorani (kurdisk)
Spansk
Tamil
Tyrkisk
Urdu
Vietnamesisk

Se alle våre tospråklige barnebøker som har tekst på:

Norsk

Let's read - les over alt!

Dette er et enkelt og greit hefte om nytten og gleden ved å lese sammen med barna og oppmuntre dem til å lese selv. Mange illustrajoner, lite tekst og praktiske tips til foreldre om hvordan de kan drive lestrening med barna i hverdagen. Heftet er skrevet spesielt for tospråklige familier.

Tospråklige utgaver på albansk, arabisk, bosnisk/kroatisk, kinesisk, portugisisk, somali, spansk, tamil, tyrkisk og urdu. Alle utgavene har også tekst på engelsk.

Finn Let's read på Deichmanske bibliotek.

Tospråklige bøker - hva er det?

Tospråklige bøker er en viktig del av et godt litteraturtilbud for minoritetsspråklige barn.

Bøkene har tekst på to eller flere språk og det er mange fordeler med disse bøkene.

Slike bøker passer spesielt godt til å bruke i barnehage, skole eller SFO. Bøkene har tekst på engelsk eller norsk, sammen med et annet språk, og det kan derfor være enklere å formidle dem for bibliotekarer og pedagoger som bare kan lese norsk eller engelsk. Det er mye greiere å anbefale bøker som en selv kan lese.

De samme titlene utgis vanligvis samtidig på mange forskjellige språk, sånn at de egner seg godt for grupper av barn med ulik opprinnelse og morsmål. På den måten kan barna lese den samme fortellingen og ta del i de samme erfaringene.

Bøkene har vanligvis god fysisk standard, fine illustrasjoner, god lay-out og trykk. For en del språk kan kvaliteten og utvalget på lokale bøker ellers være svært varierende. De tospråklige bøkene kan i slike tilfeller være med på å fylle behovet.

Tospråklige bøker har som regel lite tekst på hver side, og egner seg derfor godt som lesetrening for både barn og voksne som trenger noe enkelt å starte med.

Mange av disse bøkene er utgitt spesielt med tanke på minoritetsspråklige familier og innholdet kan være tilpasset barn som lever i et flerkulturelt samfunn.

Barn fra tospråklige familier kan ha med seg bøker hjem som de kan lese sammen på familiens morsmål. Slik kan disse bøkene bli et verktøy i samarbeidet mellom skole eller barnehage og foreldrene.

Leselyst på morsmålet

De fleste mennesker i verden behersker mer enn et språk. Å kunne flere språk er en verdifull ressurs både for det enkelte mennesket og for samfunnet. Selv om vi kan lære flere språk samtidig, er det ikke vanlig at man kan alle språkene like godt.

De fleste kommuniserer aller best på sitt morsmål. Morsmålet er for de fleste mennesker noe dypt personlig og nært knyttet til identitet, følelser og drømmer.

Morsmålet defineres gjerne som det første språket vi lærer. For de fleste vil det også være det språket man snakker sammen i familien, selv om både barn og voksne kanskje bruker et annet språk på skole, jobb og sammen med venner. Det er viktig at vi i familien bruker det språket som ligger vårt hjerte nærmest! Slik skaper vi best relasjoner, og det er også viktig for at vi skal utvikle et godt og variert språk.

Å kunne lese er et nødvendig verktøy for å klare seg i livet. Men det å lese er også en verdi i seg selv. Leseevne og leselyst er uløselig knyttet sammen. For å bli en god leser må man lese mye og for å lese mye må det finnes ting man har lyst til å lese.

Barn som blir lest for fra de er helt små og som er vant til å ha bøker rundt seg, blir ofte gode lesere selv.

Høytlesing er med å bidra til at barna utvikler et godt og variert språk.

Nå barn og voksne leser sammen skaper det gode opplevelser og sterkere relasjoner. Det er viktig å fortsette å lese høyt også etter at barnet kan lese selv.

Leselysten utvikles best på det språket vi behersker best!

Derfor bør foreldre lese for barna sine på familiens morsmål!

mandag 26. mai 2008

Tospråklige bøker - hvor kan de kjøpes?

Ønsker dere å kjøpe inn tospråklige bøker til biblioteket, barnehagen, skolen eller helsestasjonen?
Er det vanskelig å få oversikt over hva som finnes og hvor dere kan kjøpe det?
Har dere problemer med å handle med kredittkort på nettet?

Det flerspråklige bibliotek kan hjelpe dere!
Se på tilbudet i Det flerspråklige biblioteks Butikk.

Tospråklige bøker - hva finnes?

Det engelske forlaget MantraLingua har i mange år vært den største og viktigste bidragsyter på dette markedet. De tilbyr bøker med tospråklig tekst på over 50 språk sammen med engelsk og har et godt utvalg bøker for barn i barnehage og på de laveste klassetrinnene.

Milet er et annet engelsk forlag som gir ut tospråklige bøker. De kan tilby et mindre utvalg titler på cirka 25 forskjellige språk.

I tillegg til disse to aktørene er det flere forlag som produserer enkelte slike bøker på et mindre utvalg språk.

Tilbudet av tospråklige bøker med tekst på norsk er lite, selv om etterspørselen fra skoler, barnehager og bibliotek er stor. Det norske forlaget Kulturbro utga på 1990-tallet en håndfull eventyrbøker med tekst på flere språk sammen med norsk. Flere av disse bøkene er nå utsolgt fra forlaget og finnes bare på biblioteket.

Finn bøker fra Kulturbro forlag på Deichmanske bibliotek.

I 2004 inngikk Det flerspråklige bibliotek på Deichmanske biblitoek et samarbeid med MantraLingua om å utgi et lite utvalg tospråklige bøker på norsk. Siden 2006 har det kommet fire titler. Bøkene har tekst på norsk sammen med et av følgende språk: arabisk, kurdisk, persisk, somali og urdu. Bibliotek, barnehager og skoler kan kjøpe disse bøkene fra Det flerspråklige bibliotek. Gå til Det flerspråklige biblioteks Butikk.

Nasrettin Hoca

Historien forteller at Nasrettin Hoca levde i Tyrkia på 1200-tallet, men ingen vet helt sikkert når det egentlig var.

Vi møter Nasrettin både som imam og skolemester, og også som fattig bonde. Han er en sammensatt skikkelse, noen ganger lur og snartenkt, andre ganger kan han fremstå som en narr.

Han er opphav til uttallige humoristiske historier, og mange av dem er blandet opp med vitser, lokale anekdoter og vandrehistorier, alt etter hvem som forteller dem. Historiene hans er fremdeles levende i store deler av Sentral-Europa, Nord-Afrika og Øst-Europa, og Nasrettin-fortellinger utgis i stadig nye utgaver på mange forskjellige språk.

Navnet hans staves på mange forskjellige måter, men enten han kalles Nasreddin Hodja, Mullah Nasarudin, Mala Nasraddin, Nasir al-Din, Nasr-ed-din hodscha eller til og med Djuha, er det de samme fortellingene.

Finn Nasreddin-fortellinger på flere språk på Deichmanske bibliotek.

Les mer The outrageous wisdom of Nasruddin

Æsops fabler

Æsops fabler er en samling korte, moralske fortellinger fra den greske antikken. I følge tradisjonen skal fablene ha blitt fortalt av Æsop, en frygisk slave som levde på øya Samos fra 620 til 560 f. Kr., men vi vet ingenting sikkert om Æsop eller om han overhodet har levd. Noen spekulerer på om det egentlig kan være Sokrates som har skrevet fablene ned, og andre mener de kan ha opprinnelse i arabisk kultur.

Fablene er korte, ofte humoristiske, med et klart moralsk og belærende budskap. Foreldre fra forskjellige deler av verden har i årtusenes løp, funnet ut at fablene egner seg godt til å støtte opp om oppdragelsen av barn.

Fablene ble skrevet ned for første gang i å 300 f. Kr av Demetrios fra Faleron. Siden har fablene blitt gjendiktet og omdiktet, oversatt til mange språk, og kommet i utallige versjoner, både på vers, som prosa, som tegneserie og på film, og det gis ut stadig nye utgaver over hele verden.

Finn Æsops fabler på mange språk på Deichmanske bibliotek.

Les mer om Æsop på Wikipedia


Eventyr fra Somalia

Samling av eventyr og fabler fra somalisk kultur. Her blir vi bl.a kjent med lumske hyenemenn, en blodtørstig kannibalkvinne, frekke tyver, maktsyke herskere og en forkledd profet. Eventyrene er valgt ut og gjenfortalt av Torkild Mads Larsen. Dansk tekst.

Finn En sær og frygtelig kamel : folkelige fortællinger fra Somalia på Deichmanske bibliotek

Eventyr i et flerkulturelt perspektiv

På alle språk og i alle kulturer finner vi eventyr, fabler og tradisjonelle fortellinger, som har blitt fortalt i generasjoner. Slike folkelige fortellinger tilhører noe av den eldste diktningen vi kjenner, og har blitt overlevert gjennom munn-til-munn metoden i flere hundre år, før de eventuelt har blitt samlet inn og skrevet ned.

Eventyrene og fablene var en del av den kollektive sosialiseringen, som en måte å overføre kulturelle og religiøse verdier, tradisjoner og livsvisdom fra den ene generasjonen til den neste. Men ikke minst er eventyr god underholdning som fenger små og store, enten du sitter under et mangotre i Pakistan eller i et kommunehus i Norge.

Eventyrene opererer gjerne med et begrenset persongalleri der personene har helt bestemte egenskaper. De samme skikkelsene går igjen i forskjellige fortellinger.

Eventyrene følger også et sett faste lover eller formler. Dette gjør det mulig for oss å gjenkjenne et eventyr når vi hører det, selv om selve fortellingen er ukjent for oss eller kommer fra en helt annen kultur.

"Eventyrlovene" fungerer som en støtte for den som skal fortelle, det gjør det lettere å huske og gir struktur til formidlingen. De ulike fortellerne kan legge til og trekke fra for å tilpasse og berike eventyret så det passer til publikums språk, kultur og lynne.

Mange av eventyrene har vandret fra folk til folk, over landegrenser og mellom kontinenter, og slik oppstår det etterhvert ganske forskjellige lokale varianter, men som kan ha lik opprinnelse.

Alle samfunn har en fortellertradisjon. På de språk der det finnes lite nedskrevet litteratur, vil det allikevel alltid finnes fortellinger som har blitt fortalt fra generasjon til generasjon. Ofte er det slik at jo mindre skriftlig litteratur som finnes innenfor en kultur, jo mer rikholdig og levende er den muntlige. Eventyrene kan bli en vei inn til litteraturen for folk som ikke kan lese. Arbeid med eventyr og tradisjonelle fortellinger bidrar til større bevissthet om språk, formuleringer og struktur.

Eventyr engasjerer barn og voksne, og alle har mulighet til både opplevelse og deltakelse. Å jobbe med eventyr gir rom for mange innfallsvinkler, aktiviteter og medvirkning, og det kan være med på å knytte bånd mellom forskjellige kulturer og tradisjon.

I grupper med barn og voksne av ulik kulturell bakgrunn kan fortellingene brukes til å skape forståelse, toleranse og bevissthet rundt egen og andres kulturelle identitet.

Eventyr fra Pakistan

Spennende samling av eventyr fra Pakistan, som også viser kulturelt slektskap mellom pakistansk og norsk eventyrtradisjon. Eventyrene er samlet og fortalt av Naweed Amjad og redigert av Jorun Fougner.

Boken fungerer også som en nyttig veiledning til hvordan eventyr kan brukes i en pedagogisk sammenheng.

Finn Under fortellingstreet : eventyr fra Pakistan til Norge på Deichmanske bibliotek

Eventyr på nettet

Det finnes mange fine samlinger med eventyr på nettet, på mange forskjellige språk.
Her følger et utvalg av våre favoritter

Eventyr fra jordens hjerte
Samling av eventyr fra hele verden, både med tekst og lyd. Flotte illustrasjoner. Sidene inneholder i tillegg mye informasjon om eventyr. Norsk tekst og tale.
Utgiver: Bazar forlag/Prinsesse Märtha Louise

H.C. Andersen - eventyrbog til indvandrerfamilier
Illustrert samling med seks av H.C. Andersens eventyr utgitt i forbindelse med 200-årsjubileet i 2005. Kan skrives ut og bindes sammen til en bok. Utgaver på arabisk, bosnisk, dansk, persisk, somali, tyrkisk og urdu.
Utgiver: Det Kongelige bibliotek, København

Lydarkivet - Blikkboks
Hø et eventyr på norsk, tysk eller engelsk.
Utgiver: Blikkboks/Familieforlaget

Norske folkeeventyr
Omfattende samling eventyr slik Asbjørnsen og Moe samlet dem inn. Norsk tekst.
Utgiver: Project Runeberg, Linköping

Puppet show
Små opptak av dukketeaterforestillinger. Noen kjente og andre mindre kjente fortellinger. Engelsk tale.
Utgiver: Edmonton public library, Canada

Somaliske eventyr og fabler
Fem eventyr fra somalisk fortellertradisjon. Tekst på dansk og somali.
Utgiver: Silkeborg bibliotek, Danmark

SurLaLune
Inspirerende nettsted for alle eventyrelskere, med stor samling av klassiske eventyr, mye bakgrunnsstoff, illustrasjoner og boktips. Engelsk tekst.
Utgiver: Heidi Anne Heiner, Tennessee