onsdag 5. august 2009

Informasjonsfilmer for minoritetsforeldre


Filmene over er korte, enkle og informative om henholdsvis barnehage og fødsel.

En barnehage i Norge er filmet i den flerkulturelle barnehagen Solsletta i Vennesla. Foreldre som har liten kunnskap om norsk barnehage får her et innblikk i hvordan det fungerer. Blant temaene er samlingsstunder, måltider og turer. Filmen er produsert med støtte fra IMDi og Vest-Agder fylkeskommune, og har valgfri tale på fem språk i tillegg til norsk: arabisk, kurdisk (sorani), persisk, russisk og somali.

Vasta kommer til verden er en dansk film beregnet for minoritetsforeldre som venter barn. Vi følger et kurdisk par i dagene før og etter at Vasta blir født. Man kan velge mellom dansk, arabisk, bosnisk, engelsk, persisk, somali, tyrkisk og urdu tale.

Lån En barnehage i Norge
Lån Vasta kommer til verden

Ingen kommentarer: